در فروشگاه ما تمامی سفارشات از طریق شرکت ملی پست ایران ارسال می گردد .

حداکثر مدت زمانی ارسال سفارش بعد از ثبت درخواست 24 ساعت می باشد .

بعد از ثبت درخواست سفارش نهایتا ظرف مدت 72 ساعت کاری سفارش تحویل شما خواهد گردید .

هزینه ارسال سفارش :

سفارشات تا مبلغ سیصد هزار تومان هزینه ارسال به صورت ثابت مبلغ پنجاه هزار تومان می باشد .

سفارشاتی که مجموع هزینه سفارش بالای سیصد هزار تومان باشد هزینه ارسال سفارش رایگان می باشد .